Informatii pentru actionari

SOCIETATEA COMPONENTE AUTO SA

RĂSCUMPĂRĂ PROPRIILE ACŢIUNI

Societatea Componente Auto SA, cu sediul în Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, jud. Argeş, CIF RO162657, aduce la cunoştinţă publică acţionarilor săi că prin Hotărârea AGEA nr.57/05.04.2018 s-a decis răscumpărarea de către societate a unui număr de 94.299 acţiuni proprii la un preţ per acţiune cuprins între 6,00 lei şi 7,30 lei.

Acţionarii care doresc vânzarea acţiunilor către societate sunt invitaţi să completeze formularul „Oferta de vânzare” şi să-l transmită prin fax la nr. 0248-607140, e-mail la office@catgroup.ro sau prin poştă la adresa : Componente Auto SA, Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, jud. Argeş, cod postal 115500.

În termen de 5 zile veţi primi un răspuns în modalitatea aleasă de dvs. prin oferta de vânzare.

Pentru realizarea vânzării acţiunilor este necesar ca acționarul să se deplaseze la sediul societății pentru a încheia următoarele documente:

La semnarea contractului acționarul vânzător va trebui să prezinte următoarele documente:

  • Carte de identitate – copie;
  • Extras de cont bancar – original (în situația în care plata c/val acţiunilor se va face prin virament);

Dacă acționarul nu se poate deplasa la sediul societății pentru perfectarea documentelor va trebui să împuternicească o persoană, prin Procură specială, care să-l reprezinte, semnând în numele lui şi pentru acesta documentele necesare vânzării de acțiuni şi realizării transferului în Registrul acționarilor.

Procura specială se va transmite în original, prin poştă, însoţită de celelalte acte menţionate mai sus, necesare pentru încheierea contractului.

Costuri suportate de acţionarul vânzător: c/val. scrisorii prin care se transmite „Oferta de vânzare”; c/val. mandatului poştal prin care se transmite c/val. acţiunilor vândute; comisionul bancar de transfer al c/val acţiunilor; c/val procurii speciale.

În situaţia în care acţionarului vânzător i se transferă c/val. acţiunilor într-un cont deschis la una din băncile: BCR, BRD, sau UniCredit, comisionul de transfer este zero.