Responsabilitate sociala

Angajamentul Directorului General

Responsabilitatea sociala corporatista (CSR) prevede activitati in care economia, societatea si mediul sunt in armonie si asigura premisele pentru imbunatatirea continua a valorilor companiei.

Pentru a raspunde la problemele globale de mediu oferim clientilor nostri produse care satisfac exigentele internationale legate de protectia mediului. Ne implicam si facem eforturi de ameliorare a productivitatii, de imbunatatire a calitatii produselor si minimizare a deseurilor prin achizitia eficienta de materii prime si prin optimizarea proceselor.

Imbunatatim in permanenta actiunile privind securitatea si sanatatea in munca, respectarea termenelor de executie, calitatea, dezvoltarea resurselor umane si crearea unei culturi corporatiste.

Mai mult, pentru evidentierea companiei noastre intr-o piata puternic concurentiala, punem accent pe valoarea adaugata oferita clientilor nostri cu scopul de a obtine rangul de « brand de incredere ».

Politica si directii de responsabilitate sociala CAT

S.C. Componente Auto S.A. abordeaza in mod integrat urmatoarele aspecte:
1. guvernanta organizationala – incorporarea principiilor responsabilitatii sociale in procesele decizionale si operationale.
2. drepturile omului – respectarea drepturilor civile si politice, economice, culturale si sociale. Neacceptarea nici unei forme de discriminare si munca fortata. Angajarea tinerilor , dar numai cu varsta peste limita legala acceptata de Codul Muncii.
3. conditii de munca – recrutarea si promovarea responsabila a angajatilor, proceduri eficiente privind rezolvarea plangerilor, formare si dezvoltare salariati, mediu sigur de lucru prin prevenire in domeniul sanatatii, securitate si igiena industriala, remuneratie in functie de competente si performante, timp de lucru respectand legislatia muncii.
4. mediul – evaluarea si managementul riscului de mediu, aplicarea de masuri de prevenire a poluarii, luarea in considerare a ciclului de viata al produsului, productie curata si eco-eficienta
5. practicile de afaceri – comportamentul etic al societatii in relatia cu alte organizatii, cu scopul de a genera output-uri responsabile.
6. implicarea sociala – S.C. Componente Auto S.A. trebuie sa fie un „bun cetatean”, cu implicare reala in activitatile care presupun progresul comunitatii si ajutorarea factorilor defavorizati.

Obiectiv – Responsabilitate sociala CAT

Obiectivul Componente Auto S.A. este mentinerea nivelului CSR – Gold