Uzinaj

Prelucrare CNC de înaltă precizie şi productivitate ridicată:

-pe strunguri şi centre universale dotate cu dispozitive speciale;

-pe agregate de prelucrare specifice.